Yazar: Yasin Yücesan

KEFALETTE EŞİN RIZASINA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN AVAL BAKIMINDAN UYGULANMASI

Eşin rızasının TBK m. 603 hükmü lafzına rağmen avale uygulanmaması Kanun koyucunun iradesine aykırı olacağı öne sürülmüşse de öğretideki baskın görüş avalde eşin rızasının ve kefalet sözleşmesinin şekil ve ehliyete ilişkin diğer hükümlerinin uygulanmasının kamu güvenine mahzar ve tedavül kabiliyetini haiz olan kambiyo senetlerinin bu nitelikleriyle uyuşmayacağı yönündedir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, yakın tarihte […]