Yazılarımız

 • Eşlerin Eşitliği ve Evlilikte Kadının Soyadı
  Giriş Geçtiğimiz haftalarda Yargıtay’ın verdiği tarihi nitelikteki kararın ülkemizdeki cinsiyet eşitliği anlayışında yeni bir sayfa açacağı konuşuldu. Söz konusu 9 Nisan 2018 tarihli karara göre, boşanmış kadın, velayeti kendisine verilmiş olan çocuğa kendi soyadının verilmesini, velayet hakkına dayanarak Aile Mahkemesinden isteyebilecek. Dolayısıyla evlilik sonrasında da olsa kadının soyadını öne çıkaran bir karar söz konusu olmuştur. […]
 • Adalet Üzerine İki Soru
  Medeni Kanunumuzun 1.maddesinde1 belirtildiği üzere; kanunda uygula- nabilir bir hüküm olmadığı durumda Hakim, kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verecektir. Bu durum aklımıza şu soruları getirir; “Kanun koyucu kuralları neye göre koyar? “, “Kanun koyucunun takip etmesi gereken ilkeler var mıdır? “, “Kanun koyucu kurallar koyarken tamamen bağımsız mıdır? “. […]
 • Hukuka Aykırı Delil Kavramı
  GİRİŞ Deliller, bir ceza muhakemesi hukuku konusu olarak suçun ortaya çıkarılması ve maddi gerçeğin göz önüne serilebilmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu bu açıdan suçun her türlü delil ile ispat edilebileceğini öngörmüştür. Ceza muhakemesi hukuku açısından delil serbestisi esastır, hakimler tarafların getirdiği delillerle sınırlı değillerdir, re’sen araştırma yapma yetkisini haizlerdir. CMK […]
 • Der DIS-Rat gemäß der neuen Schiedsgerichtsordnung der Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit
  Die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) überarbeitete ihre Schiedsgerichtsordnung ausführlich, um einen effizienten, modernen und flexiblen Rechtsrahmen für die Lösung von Konflikten zu schaffen.1 Nach 579 tägigen akribischen Arbeit, einschließlich 28 Sitzungen, der Auswertung vonüber 500 Seiten eingegangenen Reformvorschläge und der Befragung von 12 Interessengruppen einer Reformkommission von 263 Mitgliedern ist die neue Schiedsgerichtsordnung […]
 • CLAUSE DE MARTENS: PEUT-ELLE ÊTRE INVOQUÉE PAR L’ONU
  A.Introduction La Clause de Martens a été créée initialement par Fiodor Fyodorovich Martens; juriste et diplomate russe. La déclaration qu’elle a faite durant la Première conférence de La Haye(1899) a entraîné une nouvelle tendance en droit international et la Clause qui en dérive est encore appréciable. La Clause figure dans de nombreuses conventions internationales humanitaires, […]
 • KEFALETTE EŞİN RIZASINA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN AVAL BAKIMINDAN UYGULANMASI
  Eşin rızasının TBK m. 603 hükmü lafzına rağmen avale uygulanmaması Kanun koyucunun iradesine aykırı olacağı öne sürülmüşse de öğretideki baskın görüş avalde eşin rızasının ve kefalet sözleşmesinin şekil ve ehliyete ilişkin diğer hükümlerinin uygulanmasının kamu güvenine mahzar ve tedavül kabiliyetini haiz olan kambiyo senetlerinin bu nitelikleriyle uyuşmayacağı yönündedir. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, yakın tarihte […]
 • Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye
  Uluslararası Ceza Mahkemesi Lahey’de Roma Statüsü’yle kurulmuş, 1 Temmuz 2002’den bu yana sürekli olarak faaliyet gösteren uluslararası bir ceza mahkemesidir. Mahkeme’nin yargılama yetkisi gerçek kişilerin işlediği soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve saldırı suçlarını kapsamaktadır. Nisan 2018 itibariyle 123 devlet Roma Statüsü’ne taraf bulunmaktadır. Mahkeme, aradan geçen 16 yılda kendinden önceki uluslararası ceza mahkemelerinin […]
 • 24 Haziran Seçim İttifaklarının Uluslararası Planda Karşılaştırması ve Temsilde Adalet İlkesi
  21 Ekim 2007’de halkoyuna sunulan anayasa değişikliğinde cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini düzenleyen değişiklikten sonra parlamenter sistemimizin anayasal literatürde yarı-başkanlık sistemine doğru evrildiğini tecrübe ettikten sonra 16 Nisan 2017 referandumu ile Türkiye artık bir tür başkanlık sistemi olarak adlandırabileceğimiz veyahut en azından başkanlık sistemi olması saikiyle yola çıkılan “Cumhurbaşkanlığı Sistemi”’ne geçtiğini kabul etmiş bulunmaktayız. Bu referandum […]
 • Popülist Anayasal Tez; Dünü, Bugünü, Yarını ve Geçerliliğine Dair
  Popülist Anayasal Gelişme Tezleri1) Türk Anayasal Gelişme Tezleri A) Bülent Tanör ve Anayasal Gelişme Tezleri Yaptığımız bu çalışma, temel olarak Bülent Tanör’ün Anayasal Gelişme Tezleri adlı çalışmasının üzerine bina edilmiştir. Tanör tarafından meydana getirilen Anayasal Gelişme Tezleri, kitapta bu sondakilerle alakalı olarak şu bilgilere yer verir: “I. Kemalist anayasal gelişme tezleriII. Gelenekçi-İslamcı anayasal gelişme tezleriIII. […]